O, znaj, moj je duh uvijek pored tebe, i možda, ko lahor nekad ti se javi.

O da li misliš, možda u tom trenu:
daleko negdje, kud tonu visine,
da ima neko, ko s bolom jeca
i sa suzama izgovara ti ime.

(J.Š.)

Komentariši