”Postepeno”

Postepeno se, postepeno, hvala bogu,
stišava tvoj bol.
Sada ti već reći mogu
i da se spremam na Severni pol
odakle se neću vratiti za života
ni tvog ni svog.
Postepeno nestaju tvog bola nesnosnog,
noći bez sna.
Sada ti već reći mogu
i da se spremam nebu u ponor,
odakle se neću vratiti za života
ni svog ni tvog.
Postepeno ti se rana celi, smanjio se
krvi mlaz.
Sada ti već reći mogu
i da se spremam do zemljine ose,
odakle se neću vratiti za života
ni tvog ni svog.

(D.M.)

Komentariši